Gullviks blir ny distributör för Barenbrug i Sverige

Barenbrug tillkännager samarbetet med Gullviks som ska fungera som distributör för fodergräs och ärtväxtfröer i Sverige. Tack vare detta samarbete kommer vi nu att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till de svenska mjölkbönderna på ett bättre sätt.

Kompetens på jordbruksmarknaden

Barenbrug har under många år bedrivit forskning för att testa hur vall- och foderväxter fungerar i och runt Sverige. Under alla dessa år har Gullviks varit verksam på jordbruksmarknaden. Företaget har en lång historia som går tillbaka ända till 1920-talet. Gullviks är ett välkänt företag på den svenska jordbruksmarknaden och i sin verksamhet fokuserar man huvudsakligen på växtskydd för jord- och skogsbruket samt för trädgårdsodling. Tack vare sin expertis inom detta område så kan Gullviks personal tillhandahålla riktigt bra produkter och tjänster till sina kunder och dela med sig av sina kunskaper för bästa resultat.

 

Från och med nu så kommer Gullviks även att marknadsföra Barenbrugs foderprodukter och koncept i Sverige. I och med detta distributionsavtal så kan lantbrukare över hela Sverige nu dra nytta av Barenbrugs högkvalitativa foderprodukter och innovativa koncept.

 

Jan Haalboom, exportchef på Barenbrug, är väldigt nöjd över detta nya samarbetsavtal: " Det finns många likheter mellan våra båda företag. Båda bolagen är familjeföretag som har funnits på marknaden i över 100 år. Och vi har båda ett fokus på innovationer och kundinriktad service. Gullviks representerar den image som vi vill visa upp när vi gör affärer i Sverige.”

Båda bolagen är familjeföretag som har funnits på marknaden i över 100 år. Och vi har båda ett fokus på innovationer och kundinriktad service.

Jan Haalboom
Exportchef på Barenbrug

Om Gullviks

Gullviks är ett privatägt bolag i en kooperativdominerande marknad. Det är ett företag med lång tradition inom växtskydd. Gullviks förstår sina kunders behov och de har en passion för att hjälpa sina kunder i alla lägen. Gullviks arbetar med ständiga förbättringar och deras fokus ligger hela tiden på att värna om kundnyttan hos sina kunder.

Gullviks
new Barenbrug
distributor in Sweden
Read article
Visa alla
distributöre
Where to buy
back